Uvjeti nagradnog natječaja

Mar Mar d.o.o., Velika cesta 17, Odra, OIB: 69794795650 objavljuje:
PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA “FURAJ SVOJ STIL – BILJEŽNICE LIPA MILL”

Članak 1.
Ovim Pravilnikom Mar Mar d.o.o. (u nastavku – Priređivač), Velika cesta 17, Odra, objašnjava
nagradni natječaj – igru kreativnosti “FURAJ SVOJ STIL – BILJEŽNICE LIPA MILL” na društvenim
mrežama Facebook i Instagram.

Članak 2.
Svrha nagradnog natječaja je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Priređivača, vezanje pratitelja
uz brand Lipa Mill i jačanje poznatosti branda.

Članak 3.
Razdoblje trajanja nagradnog natječaja je od 17. kolovoza 2020. u 12h do 07. rujna 2020. u 12h.

Članak 4.
Sudionici nagradnog natječaja moraju napraviti kreativnu fotografiju, s jednom ili više bilježnica
ovogodišnje kolekcije Lipa Mill. Pratitelj tu istu fotografiju mora objaviti na svom Facebook ili
Instagram profilu uz hešteg #furajsvojstil i #lipamill, mora označiti Lipa Mill profil u komentare ispod
slike na način: @lipamill. Najkreativniju fotografiju će odabrati stručni žiri Mar Mar-a koji se sastoji
od 3 člana.

Članak 5.
Nagradni natječaj traje 3 tjedna, a nagrade koje se mogu osvojiti su: 1x Beats bežične slušalice, 1x
JBL bežični zvučnik, 18x paket po 12 bilježnica Lipa Mill. Sudionici mogu osvojiti samo jednu
nagradu, ali mogu sudjelovati s neograničenim brojem fotografija. Moguće je sveukupno imati 20
dobitnika.

Članak 6.
Priređivač će dobitnike o osvojenoj nagradi po završetku nagradnog natječaja obavijestiti putem
društvenih mreža.

Članak 7.
Sukladno pozitivnim zakonskim propisima regularnost provođenja nagradnog natječaja provodi
tročlana komisija Priređivača. Uručenje nagrada dobitnicima organizirat će Mar Mar d.o.o. na način da se maksimalno zadovolje
osnovni ciljevi provođenja nagradnog natječaja.

Članak 8.
Pravo sudjelovanja na nagradnom natječaju imaju svi državljani Republike Hrvatske. Pravo
sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju djelatnici Mar Mar-a i vezanih kompanija, stalni
suradnici i članovi njihovih užih obitelji.

Sudjelovanjem u natječaju sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju
da se njihovi podaci iz prijave mogu koristiti u svrhu obavještavanja o marketinškim aktivnostima
Priređivača. Prihvaćanjem ovih Pravila i predajom svoje prijave u natječaj, sudionici su suglasni da
bezuvjetno i bez naknade prenose sva svoja autorska prava vezana za sudjelovanje u ovom
natječaju na Priređivača.

Članak 9.
Finalne nagrade dobitnicima će biti poslane dostavnom službom. Slanje finalnih nagrada bit će
organizirano po isteku natječaja, ne prije. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o
preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema Dobitniku. Priređivač je
dužan osigurati preuzimanje nagrade najkasnije do 60 dana po završetku natječaja.

Članak 10.
Nagrade dobitnici dobivaju poštom nakon što su ostavili svoje podatke. Preuzimanje nagrada bit će
organizirano po isteku natječaja. Nagrada se ne može zamjeniti za novac. Trenutkom preuzimanja
nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača igre
prema Dobitniku. Nagrada će biti dostavljena dobitniku u zakonskom roku. Priređivač nije
odgovoran u koliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade te takva obrazloženja
ne kvalificiraju za promjenu nagrade. U slučaju da u Pravilima propisanom roku dobitnik ne
realizira nagradu, gubi pravo potraživanja iste.

Članak 11.
Priređivač natječaja može isti staviti u privremeno stanje mirovanja ili ga u cijelosti prekinuti u
slučaju nastupa više sile i izraženih gospodarskih poremećaja. Mar Mar se ograđuje od
eventualnih tehničkih poteškoća tijekom natječaja.

Članak 12.
Sudjelovanjem u natječaju svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog
Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 17. kolovoza 2020. kada je objavljen na web stranici www.lipamill.hr,
a njegova valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.

Zagreb, 17. kolovoza 2020.