@LipaMill - Pametne bilježnice

Vijesti

Inovacije za pametne generacije Ove školske godine Lipa Mill predstavlja novu inovaciju u svojim pametnim bilježnicama. Pripremio je đacima besplatnu inovativnu mobilnu aplikaciju SmartLines koja ima ulogu školskog asistenta. Aplikacija pomaže učenicima da planiraju svoje školske i izvanškolske aktivnosti, uče i iskoriste prednosti osobne organiziranosti. SmartLines aplikacija je hrvatska inovacija koja izaziva veliki inozemni interes [...] Read More »