@LipaMill - Pametne bilježnice

Uvjeti nagradnog natječaja

Mar Mar d.o.o., Velika cesta 17, Odra, OIB: 69794795650 objavljuje:

PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA “PAMETNE  BILJEŽNICE LIPA MILL”

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Mar Mar d.o.o. (u nastavku – Priređivač), Velika cesta 17, Odra, objašnjava nagradni natječaj – igru kreativnosti “PAMETNE BILJEŽNICE LIPA MILL” na društvenim mrežama Instagram, Facebook i TikTok.


Članak 2.

Svrha nagradnog natječaja je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Priređivača, predstavljanje aplikacije Smartlines, vezanje pratitelja uz brand Lipa Mill i jačanje poznatosti branda.


Članak 3.

Razdoblje trajanja nagradnog natječaja je od 14. kolovoza 2023. u 12h do 11. rujna 2023. u 12h.


Članak 4.

Sudionici nagradnog natječaja moraju zapratiti službeni Lipa Mill profil na društvenim mrežama Facebook, Instagram ili TikTok te napisati u komentarima prijedlog što bi napravili da obrazovanje i vrijeme provedeno u školi postane zabavnije, kreativnije i inovativnije. Osvajači nagrada će se birati prema kreativnosti odgovora.


Članak 5.

Nagradni natječaj traje 4 tjedna, a nagrade koje se mogu osvojiti su: 1x GoPro Hero 11 Black mini i set Lipa Mill bilježnica, 1x Apple HomePod mini i set Lipa Mill bilježnica, 20x paket Lipa Mill bilježnica. Svaki sudionik može osvojiti samo jednu nagradu. Moguće je sveukupno imati 22 dobitnika.


Članak 6.

Priređivač će proglasiti dobitnike 12.09.2023. u 15:00 sati objavom na društvenim mrežama Instagram, Facebook i TikTok te dobitnici će biti obaviješteni putem društvene mreže na kojoj budu dostupni.


Članak 8.

Sukladno pozitivnim zakonskim propisima regularnost provođenja nagradnog natječaja provodi tročlana komisija Priređivača. Uručenje nagrada dobitnicima organizirat će Mar Mar d.o.o. na način da se maksimalno zadovolje osnovni ciljevi provođenja nagradnog natječaja.


Članak 9.

Pravo sudjelovanja na nagradnom natječaju imaju svi državljani Republike Hrvatske. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju djelatnici Mar Mar-a i vezanih kompanija, stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji.

Sudjelovanjem u natječaju sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se njihovi podaci iz prijave mogu koristiti u svrhu obavještavanja o marketinškim aktivnostima Priređivača. Prihvaćanjem ovih Pravila i predajom svoje prijave u natječaj, sudionici su suglasni da bezuvjetno i bez naknade prenose sva svoja autorska prava vezana za sudjelovanje u ovom natječaju na Priređivača.


Članak 10.

Finalne nagrade dobitnicima će biti poslane dostavnom službom. Slanje finalnih nagrada bit će organizirano po isteku natječaja, ne prije. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema Dobitniku. Priređivač je dužan osigurati preuzimanje nagrade najkasnije do 60 dana po završetku natječaja.


Članak 11.

Nagrade dobitnici dobivaju poštom nakon što su ostavili svoje podatke. Preuzimanje nagrada bit će organizirano po isteku natječaja. Nagrada se ne može zamjeniti za novac. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača igre prema Dobitniku. Nagrada će biti dostavljena dobitniku u zakonskom roku. Priređivač nije odgovoran u koliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade te takva obrazloženja ne kvalificiraju za promjenu nagrade. U slučaju da u Pravilima propisanom roku dobitnik ne realizira nagradu, gubi pravo potraživanja iste.


Članak 12.

Priređivač natječaja može isti staviti u privremeno stanje mirovanja ili ga u cijelosti prekinuti u slučaju nastupa više sile i izraženih gospodarskih poremećaja. Mar Mar se ograđuje od eventualnih tehničkih poteškoća tijekom natječaja.


Članak 13.

Sudjelovanjem u natječaju svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.


Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 14. kolovoza 2023. kada je objavljen na web stranici www.lipamill.hr, a njegova valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.

Zagreb, 14. kolovoza 2023.